banner banner
برای مشاهده شبکه های اجتماعی تورگالری کلیک کنید

آثار تاریخی مشهد|مسجد شاه مشهد

١٣٩٤/٧/٢٧


 مسجد شاه مشهد که با نام<مسجد هفتاد و دو تن>و آرامگاه غیاث الدین ملکشاه نیز خوانده میشود،از آثار دوره تیموریان است و مطابق
 کتیبه های موجود،ساختمان آن در ماه رجب سال ۸۵۵ه ق پایان یافته است. معمار مسجد <شمس الدین محمد تبریزی>است.
تنها در یکی از کتیبه های باقی مانده عبارت <الامیرملکشاه اعرج الله معارج دولته> به عنوان بانی خوانده میشود، که برای
 شناخت بانی چندان راهگشا نمیباشد.لیکن سال ۸۵۵که در کتیبه مسجد آمده،مقارن است با دوره تسلط <ابوالقاسم بابر>فرزند
 بایسنقر میرزا و نواده شاهرخ تیموری بر مشهد.در دوره اخیر تعدادی قبر در مسجد شاهد کشف وموجب رواج این نظر شدکه
 مسجدشاه،آرامگاه یکی از امرای محلی خراسان به نام <امیر غیاث الدین شاه ملک>یا <ملکشاه>است.این نظرلزوما تنافری
 با مسجد بودن بنا ندارد و دفن اموات در مسجد از گذشته های دور مرسوم بوده است.کتیبه هایی که در بنا به چشم میخورند
حاوی آیه قبله واحادیثی در فضیلت اذان موذن اند و از این حیث برمسجد بودن بنا (و نه فقط آرامگاه بودن آن)صحه میگذارند و ما به شما دوستان عزیزی که از تورگالری تور مشهد خریداری کرده اید پیشنهاد میکنیم حتما از این مکان دیدن فرمایید.مسجد شاه در خیابان خسروی و درانتهای بازار بزرگ مشهد قرار دارد و از آنجا که در حریم ساخت و سازهای حرم رضوی
 واقع شده،فعلا قابل دیدن نیست.اما به احتمال زیاد پس از پایان ساخت و سازها برای بازدید همگان آماده خواهد شد . با این وجود
 نمای بیرونی مسجد ،به ویژه گنبد و دو مناره ظریف آن را میتوانید از انتهای بازار بزرگ ببینید.